Aby zapewnić jak najlepszy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne oraz zapewniamy, że zbierane przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Ochrona danych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas kwestią najwyższej wagi i w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się oni bezpiecznie. W niniejszej polityce przedstawiamy zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych osób korzystających z naszej strony internetowej. Informujemy również, że dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dropshipping hagne jest działalność gospodarcza pod nazwą Born86 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Matejki 9, 46-200 Kluczbork pod numerami: REGON 383211007; NIP 7511780971

Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dane osobowe Użytkownika serwisu Administrator przetwarza za jego zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.dropshipping.hagne.pl, co jest konieczne do:

zarejestrowania się w Serwisie

zawarcia umowy

dokonania rozliczeń (w przypadku Użytkownika Serwisu, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia jego dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym)

dostarczenia zamówionego przez Użytkownika Serwisu towaru (w przypadku Użytkownika Serwisu, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem usługi paczkomat Administrator udostępnia jego dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora)

korzystania przez Użytkownika Serwisu z wszelkich uprawnień konsumenckich t.j. odstąpienie od umowy, reklamacja, wymiana towaru.

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:

- imię i nazwisko

- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

- dane kontaktowe: (adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego)

- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy)

- dodatkowo: nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika serwisu, jeśli prowadzi on działalność gospodarczą

- numer rachunku bankowego (w przypadku odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji, gdy zwrot należności przekazywany jest na rachunek bankowy Użytkownika.

 

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, modyfikowania danych oraz ich usunięcia. Udzielone przez Użytkownika Serwisu zgody na przetwarzanie danych w calach marketingowych mogą być odwołane w każdej chwili.

Wszelkie zgłoszenia oraz żądania dotyczące danych osobowych Użytkownik Serwisu może zgłaszać Administratorowi poprzez:

Wiadomości e-mail na adres: info @ dropshipping.hagne.pl

Telefonicznie: 77 546 60 22 lub 887 020 882

Listownie na adres: Born86 Sp. z o. o.  ul. Matejki 9, 46-200 Kluczbork

 

COOKIES

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartphone, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników serwisu. Ustawienia dotyczące cookies Użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, aby nasz serwis lepiej spełniał Twoje oczekiwania.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.